Johan van den Broek

Kasteel Geldrop

Kasteel Geldrop.

In 1974 werd het kasteelcomplex door het gemeente bestuur aangekocht, nadat twee jaar daarvoor de laatste adelijke bewoner, mevrouw C.F.H. baronesse van Tuijl-van Serooskerken-Quarles van Ufford, was overleden. In 1996  verkocht de gemeente voor het symbolische bedrag van 1 gulden het gehele complex aan Stichting Kasteel Geldrop.

De eerste bewoners die we in de archieven tegenkomen zijn Philip en Jan van Geldrop, die omstreeks 1350 het kasteel bouwen. De volgende twee eeuwen was het kasteel in bezit van het geslacht van Horne, maar het kasteel werd nauwelijks bewoond. Rond 1600 vestigde Amandus van Horne zich op een woontoren vlak naast het kasteel. In 1616 liet hij de middeleeuwse bouwvallen opknappen.      Dit bouwwerk met de karakteristieke trapgevels vormt het middendeel van het huidige kasteel; aan de grachtzijde is het jaartal in de muurankers nog terug te vinden.

0              Foto van het kasteel aan de gracht.

De roerige tijd van den Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) heeft ook in Geldrop zijn sporen nagelaten. De eerder genoemde Amandus van Horne streed als overtuigd katholiek in het leger van de Spaanse koning van Spaanse koning tegen de `opstandige` protestanten in het noorden. Toen Frederik Hendrik in 1629 ’s-Hertogenbosch innam, ontvluchtten vele katholieken de stad, waaronder bisschop Ophovius. Hij kreeg zes jaar lang een gastvrij onderdak op het Geldropse Kasteel. Waarschijnlijk, maar niet bewezen, is dat de Antwerpse schilder Rubens verschillende malen het kasteel bezocht zou hebben. Deze beroemde Kunstenaar was een grote vriend van Ophovius en maakte enkele portretten van de gevluchte bisschop, die nog te vinden zijn in het Louvre te Parijs en het Mauritshuis in Den Haag.

In 1828 komt het kasteel in handen van den familie Hoevenaar en wordt het kasteel zo’n vijftig jaar later grondig verbouwd. De ophaalbrug met poortgebouw werden gesloopt en aan de westzijde werd een nieuwe vleugel aangebouwd, die nu dienst doet als trouwzaal. Rond 1870 laat Hoevenaar, die een liefhebber was van bijzondere bomen en planten, een tuin aanleggen in Engelse landschapsstijl. Hij trok diverse tuinders aan om zijn park, kassen en tuinen te onderhouden.

0                    Foto van de kasteeltuin.

Op het kasteel vinden meer dan 100 huwelijken per jaar plaats, een achttal klassieke concerten en is een expositieruimte voor beeldend kunstenaars.

Verdere info…..